Udlejningskontrakt

Nærværende kontrakt indgås mellem følgende parter:

Udlejer

 • Navn:
  Lars Østergaard
 • Addresse:
  Lidemarkvej 86
 • Postnr. By:
  4632 Bjæverskov
 • Telefon:
  21 49 39 36
 • Mail:
  lars@vinteropbevaring.dk
 • Lejer

  Du mangler dette felt
  Du mangler dette felt
  Du mangler dette felt
  Du mangler dette felt
  Du mangler dette felt
  Du mangler dette felt

  Udlejer forpligter sig til følgende og intet andet:

  • at stille pladser (2,5 m x aftalt længde) til rådighed i drivhus nr. 3 beliggende på ovennævnte udlejers adresse. Aftalen løber i den periode og med de antal pladser der er defineret nederst på denne side (dog minimum 6 måneder i vinterhalvåret). Herefter ophæves aftalen automatisk, med mindre andet er aftalt.
  • at sørge for adgang til drivhuset, efter aftale.
  • hvis lejer ikke overholder sine forpligtelser, kan udlejer opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Ellers er aftalen uopsigelig i gældende periode

  Lejer forpligter sig til:

  • selv at have det fulde forsikringsmæssige ansvar for de af lejer placerede genstande i drivhus 3.
  • at betale forud for hele perioden ved kontraktens indgåelse eller forlængelse af denne.
  • at holde området rent og pænt. Der må under ingen omstændigheder spildes væsker af nogen art.
  • at rydde det lejede område fuldstændigt ved aftalens ophør
  • at accepterer udlejers inspektion under og ved aftalens udløb
  • træffe aftale med udlejer ved hvert besøg

  Aftalen

  Aftalen indgået den
  Du mangler dette felt
  om leje af
  Du mangler dette felt
  plads(er)
  i tidsrummet
  Du mangler dette felt
  til
  Du mangler dette felt
  Af kr.
  Du mangler dette felt
  pr. måned . I alt kr.:
  Du mangler dette felt
  betalt den:
  Du mangler dette felt
  Du mangler at acceptere betingelserne nævnt foroven
  Jeg giver samtykke til at Vinteropbevaring må opbevare mine person data oplyst i denne formular indtil 3 måneder efter kontraktens udløb og køretøjet er afhentet
  Du mangler at at give samtykke